แผนภูมิองค์กรและรายละเอียดการปฏิบัติงาน ฝ่ายห้องพัก =

Rooms division organization charts and job descriptions /

ปรีชา แดงโรจน์

No Cover Image
Main Author: ปรีชา แดงโรจน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอส.อาร์.พริ้นติ้งแมสโปรดักส์, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การจัดการโรงแรม –– แผนภูมิ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TX912 ป467ผ 2550
Copy 5
Available