กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน /

สุดาศิริ วศวงศ์

Main Author: สุดาศิริ วศวงศ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2548
Subjects: กฎหมายแรงงาน
แรงงานและกรรมกร –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT1264 ส769ก 2548
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Checked out Due: 2020-11-2 Recall This

Law, Stack

Call Number: KPT1264 ส769ก 2548
Copy 4
Available