รายงานการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารในการดำเนินงานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย เขต 8 =

(The Food Dealer Club Participation to supprt The Clean Food Good Taste Project;case study in Public Health Region 8) /

โดย นพรัตน์ พรหมโชติ, กมลรัตน์ สังขรัตน์

No Cover Image
Main Author: นพรัตน์ พรหมโชติ
Other Authors: กมลรัตน์ สังขรัตน์, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสวรรค์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2549
Subjects: ร้านอาหาร -- สุขาภิบาล -- วิจัย
การจัดการในอาหาร -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RA601 น184ร 2549
Copy 1
Available