เอกสารการจัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมเชิงระบบนิเวศโดยประชาชนมีส่วนร่วม บริเวณอุทยานแห่งชาติภูพานและพื้นที่โดยรอบ :

ณ. โรงแรมสกลแรนด์พาเลช ถนนไอทียู อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 28 พฤษภาคม 2547 /

สนับสนุนสัมมนาโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

No Cover Image
Other Authors: การสัมมนาวิชาการเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม :, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2547
Subjects: การจัดการลุ่มน้ำ –– ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) –– การมีส่วนร่วมของประชาชน –– การประชุม
การจัดการน้ำ –– ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) –– การมีส่วนร่วมของประชาชน –– การประชุม
การจัดการสิ่งแวดล้อม –– ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) –– การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 119 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่