สยาม CINEMA มหรสพแห่งการเรียนรู้

บริษัท เจ เอส แอล ; บริษัท ทีวีบูรพา เสนอ ; ภัทราพร สังข์พวงทอง ควบคุมและดูแลการผลิต ; ลาวัลย์ กันชาติ, ปริพันธ์ หนุนภักดี, จำนรรค์ ศิริตัน, สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ อำนวยการผลิต

No Cover Image
Other Authors: ประสาน อิงคนันท์, สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ, ทีวีบูรพา, เจ เอส แอล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท ทีวีบูรพา, 2550
Subjects: ภาพยนตร์ –– ไทย –– การผลิตและการกำกับรายการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: VCD836
Volume v.1 Copy 2
Available
Volume v.2 Copy 2
Available