เรียนภาษาอังกฤษจากเพลงฮิตฝรั่ง =

Learning English through top hits /

ประเพศ ไกรจันทร์

Main Author: ประเพศ ไกรจันทร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : พี.เอส.เพรส, 2549
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ –– คำศัพท์
ภาษาอังกฤษ –– ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ –– การแปลเป็นภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ –– ตำราสำหรับชนต่างชาติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PE1127.S66 ป332ร 2549
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Education, Stack

Call Number: 420.02 ป332ร 2549
Copy 1
Available
Copy 2
Available