แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ ๔ ภูมิภาค /

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ; ถวัลย์ มาศจรัศ, บรรณาธิการ

Corporate Author: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
Other Authors: ถวัลย์ มาศจรัส
Format: GOVERNMENT
Language:
Published: กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2550
Series: สิ่งพิมพ์ สกศ. ; ที่ 72/2550.
Subjects: การเรียนรู้ตลอดชีวิต
การศึกษาต่อเนื่อง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: LC5215 ห829 2550
Copy 1
Available