ตำรา หลักการตลาด =

Principie of Marketing /

โดย วิทวัส รุ่งเรืองผล

Main Author: วิทวัส รุ่งเรืองผล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การตลาด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5415 ว593ต 2546
Copy 1
Available