แนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549/2550 /

บรรณาธิการ, สมนึก สังฆานุภาพ ... [ และคนอื่นๆ ]

Other Authors: สมนึก สังฆานุภาพ,, สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [นนทบุรี] : กรมควบคุมโรค, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: โรคเอดส์ –– ผู้ป่วย –– การดูแล
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี –– การดูแล
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม –– การป้องกันและควบคุม –– ไทย
Acquired Immuodeficency Syndrome
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Pharmacy, Stack

Call Number: WC503.2 น927 2550
Copy 12
Available
Copy 5
Available
Copy 10
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 8
Available
Copy 6
Available
Copy 9
Available
Copy 11
Available
Copy 7
Available

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WC503.2 น927 2550;"NU 500011"
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 14
Available
Copy 13
Cataloging Quick Book