แนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549/2550 /

บรรณาธิการ, สมนึก สังฆานุภาพ ... [ และคนอื่นๆ ]

Other Authors: สมนึก สังฆานุภาพ,, สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [นนทบุรี] : กรมควบคุมโรค, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: โรคเอดส์ –– ผู้ป่วย –– การดูแล
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี –– การดูแล
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม –– การป้องกันและควบคุม –– ไทย
Acquired Immuodeficency Syndrome
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!