10 ชาติพันธุ์ในจังหวัดพิจิตร /

ยุพาพิน ตาลเลี้ยง

Format: BOOKS
Language: Thai
Published: อุตรดิตถ์ : พี ออฟเซ็ทอาร์ต, 2550
Subjects: กลุ่มชาติพันธุ์ –– ไทย (ภาคเหนือตอนล่าง) –– พิจิตร
โซ่ง –– ความเป็นอยู่และประเพณี
พวน –– ความเป็นอยู่และประเพณี
ไทย (ภาคเหนือตอนล่าง) –– พิจิตร –– ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: GN495.4 ส727 2550
Copy 2
Available
Copy 1
Available