ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว =

Postharvest Technology Innovation center /

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

No Cover Image
Corporate Author: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : ศูนย์นวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว, 2550
Subjects: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. –– ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว –– หลักสูตร
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว –– หลักสูตร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: LG395.T5C5 ช762ศ 2550
Copy 1
Available
Copy 2
Available