เครื่องชี้ภาวะสังคมไทยที่สำคัญ พ.ศ.2550 =

Core social indicators of Thailand 2007 /

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บางกอกบล๊อก, 2550
Subjects: เครื่องชี้ภาวะสังคม –– ไทย
ไทย –– ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Stack

Call Number: HN700.567 ค753 2550
Copy 2
Available