ศิลปะสุโขทัยและอยุธยาภาพลักษณ์ที่ต้องเปลี่ยนแปลง :

รวมบทความทางวิชาการประวัติศาสตร์ศิลปะ /

พิริยะ ไกรฤกษ์

Main Author: พิริยะ ไกรฤกษ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2545
Subjects: ศิลปกรรมไทย -- สมัยสุโขทัย
ศิลปกรรมไทย -- สมัยอยุธยา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: N7321 พ733ศ 2545
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available