งานประชุมวิชาการ สาขาประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 1 :

รวมบทความทางวิชาการที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 /

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ; ราม วัชรประดิษฐ์, บรรณาธิการ

Other Authors: ราม วัชรประดิษฐ์, มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก. ดาวเงินการพิมพ์, 2549
Subjects: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, -- พระบาทสมเด็จพระ, -- 2369-2453 -- พระราชกรณียกิจ
มหาวิทยาลัยนเรศวร. -- คณะสังคมศาสตร์. -- สาขาวิชาประวัติศาสตร์ -- การประชุม
ประวัติศาสตร์ -- รวมเรื่อง
ประวัติศาสตร์ -- การประชุม
เครื่องสังคโลก
ศาสนาอิสลาม
พิษณุโลก -- ประวัติศาสตร์
จีน -- การเมืองและการปกครอง -- แง่ประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: DS570.95 ง312 2549
Copy 6
Not available
Copy 9
Available
Copy 10
Not available
Copy 12
Not available
Copy 11
Not available
Copy 7
Available
Copy 8
Not available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS570.95 ง312 2549
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 1
Available
Copy 5
Available