เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจเบื้องต้น =

Introduction to IT for business administration /

เศรษฐชัย ชัยสนิท

Main Author: เศรษฐชัย ชัยสนิท
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2548
Subjects: เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การบริหารธุรกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5500.2 ศ854ท 2548
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available

Science, Stack

Call Number: HF5500.2 ศ854ท 2548
Copy 6
Available
Copy 5
Available