เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจเบื้องต้น =

Introduction to IT for business administration /

เศรษฐชัย ชัยสนิท

Main Author: เศรษฐชัย ชัยสนิท
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วังอักษร, 2548
Subjects: เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การบริหารธุรกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!