กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีในเชิงบูรณาการ =

INTEGRATED TOURISM MARKETING STRATEGIES FOR UBON RATCHATHANI PROVINCE /

วิตติกา ทางชั้น

No Cover Image
Main Author: วิตติกา ทางชั้น
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2550
Subjects: อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อุบลราชธานี –– ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว –– วิจัย
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: G155.U2 ว477ก 2550
Copy 1
Available
Copy 2
Available