รูปแบบการจัดการป่าชายเลนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน :

กรณีศึกษา ชุมชนบ้านบางโรง หมู่ 3 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต =

พีระพิชญ์ ปานภักดี

No Cover Image
Main Author: พีระพิชญ์ ปานภักดี
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2550
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (พัฒนาสังคม))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.
Subjects: ป่าชายเลน -- ไทย -- ภูเก็ต -- วิจัย
ป่าชายเลน -- ไทย -- ภูเก็ต -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: SD397.M25 พ798ร 2550
Copy 1
Available
Copy 2
Available