การคัดแยกแบคทีเรียทนโลหะหนักที่สามารถสร้างสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากดินที่ปนเปื้อนแคดเมียมและสังกะสี =

ISOLATION OF HEAVY METAL RESISTANT BACTERIA PRODUCING BIOSURFACTANT FROM CADMIUM AND ZINC CONTAMINATED SOIL. /

แสงเดือน เรืองเศรษฐกิจ

No Cover Image
Main Author: แสงเดือน เรืองเศรษฐกิจ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2550
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.
Subjects: แบคทีเรีย -- วิจัย
แคดเมียม
สังกะสี
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: QR75 ส959ก 2550
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Graduate School, Thesis

Call Number: QR75 ส959ก 2550
Copy 3
Available

SciTech, Project

Call Number: QR75 ส959ก 2550
Copy 3
Available