ความเข้าใจและการยอมรับข้อมูลโภชนาการของผู้บริโภคโดยผ่านฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวและของหวานในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ =

CONSUMER'S UNDERSTANDING AND ACCEPTANCE OF NUTRITION INFORMATION ON NUTRITION LABELING OF PROCESSED SNACK AND DESSERT PRODUCT OF ONE TAMBON ONE PRODUCT PROJECT /

จิตติมา ปั้นจาด

No Cover Image
Main Author: จิตติมา ปั้นจาด
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2550
Subjects: ฉลาก –– วิจัย
อาหาร
โภชนาการ
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TX357 จ425ค 2550
Copy 1
Available

Science, Thesis

Call Number: วพ. วท. จ425ค 2550
Copy 3
Available