รวมแนวคิดการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ : แนวคิดด้านการจัดการการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ล่าสุดที่ผู้บริหารระดับสูงและ CEO คัดเลือกให้นำไปใช้ตามหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชนหลายแห่งทั่วโลก =

Business minds : connect with world's greatest management thinkers /

ทอม บราวน์ ; อุทิส ศิริวรรณ, ผู้แปลและเรียบเรียง

Main Author: บราวน์, ทอม
Other Authors: อุทิศ ศิริวรรณ,, ภาคภูมิ ฤกขะเมธ,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2548
Subjects: การจัดการธุรกิจ
นักธุรกิจ –– สัมภาษณ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD38.7 บ214ร 2548
Copy 2
Available
Copy 1
Available