แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอำเภอวังน้ำเขียว =

STRATEGIC PLANNING FOR SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT IN WANG NAM KEOW /

จารุวรรณ แก่นทิพย์

No Cover Image
Main Author: จารุวรรณ แก่นทิพย์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2550
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.
Subjects: การท่องเที่ยว -- วิจัย
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วิจัย
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว -- วิจัย
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: G155.T5 จ337ผ 2550
Copy 1
Available