พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส =

SELF-CARE BEHAVIORS OF HIV/AIDS PATIENTS WITH HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY /

พุทธวรรณ ศิวเวทพิกุล

No Cover Image
Main Author: พุทธวรรณ ศิวเวทพิกุล
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2550
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2550.
Subjects: ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ป่วย การดูแล วิจัย
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง วิจัย
ผู้ป่วย การดูแล วิจัย
โรคเอดส์ ผู้ป่วย วิจัย
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

Nurse, Thesis

Call Number: W4 พ837พ 2550
Copy 3
Available
Copy 4
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: RC607.A26 พ837พ 2550
Copy 2
Available
Copy 1
Available