พื้นฐานการทดสอบทางวิทยาภูมิคุ้มกัน =

Basic immunoassays /

กฤษณา จรรยาพูน.

No Cover Image
Main Author: กฤษณา จรรยาพูน.
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : โรงพิมพ์แอนนาออฟเซต, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุง.
Subjects: Immunoassay –– laboratory manuals.
Immunoassay –– methods.
วิทยาภูมิคุ้มกัน.
ภุมิคุ้มกัน –– การวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: QW525.5.I3 ก282พ 2550
Copy 7
Available
Copy 6
Available
Copy 1
Available
Copy 10
Available
Copy 8
Available
Copy 9
Available
Copy 4
Available
Copy 5
Available

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: QW525.5.I3 ก282พ 2550
Copy 2
Lost and paid