คู่มือผ่าตัดเล็ก /

โดย เกษียร ภังคานนท์ ; บรรณาธิการ, ประเวศ วะสี.

Main Author: เกษียร ภังคานนท์.
Other Authors: ประเวศ วะสี,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 15.
Series: ตำราเรียนรู้เรื่องสุขภาพ.
Subjects: Surgery, Minor –– handbooks.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WO39 ก817ค 2550
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Allied Health Sci, Stack

Call Number: WO39 ก817ค 2550
Copy 5
Available