สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี และทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2549-2550

ผลิตโดย สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

No Cover Image
Other Authors: กระทรวงยุติธรรม. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Format: CD-ROM
Language: Thai
Published: นนทบุรี : 2550
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, -- พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, -- 2470-2559
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD371
Copy 2
Available