ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกร :

การอ่านเร็วและการจดบันทึกย่อ /

งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี

Main Author: งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2543
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การใช้ภาษา –– คำถามและคำตอบ
ภาษาอังกฤษเทคนิค –– คำถามและคำตอบ
ภาษาอังกฤษ –– การอ่าน –– คำถามและคำตอบ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!