2 ปี สึนามิ กับการฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2 Years after the Tsunami restoration of Thailand natural resources and environment /

จัดทำโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

No Cover Image
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเพทฯ : กระทรวง, 2549
Subjects: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ –– ไทย
การจัดการสิ่งแวดล้อม –– ไทย
การเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อม –– ไทย
ภัยธรรมชาติ –– ไทย (ภาคใต้)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: ซีดีรอม 1 แผ่น ; 4 3/4 นิ้ว