2 ปี สึนามิ กับการฟื้นคืนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2 Years after the Tsunami restoration of Thailand natural resources and environment /

จัดทำโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

No Cover Image
Format: CD-ROM
Language: Thai
Published: กรุงเพทฯ : กระทรวง, 2549
Subjects: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- ไทย
การเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อม -- ไทย
ภัยธรรมชาติ -- ไทย -- (ภาคใต้)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!