โครงการเรียนรู้ด้วยตนเอง พฤติกรรมในองค์การ

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

No Cover Image
Other Authors: สมาคมสถาบันการศึกษาธนาคารและการเงินไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : 2546
Subjects: พฤติกรรมองค์การ
การจัดองค์การ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD375
Volume v.1 Copy 2
Available
Volume v.2 Copy 2
Available