โครงการเรียนรู้ด้วยตนเอง กฎหมายการธนาคาร

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

No Cover Image
Other Authors: สมาคมสถาบันการศึกษาธนาคารและการเงินไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : 2547
Subjects: กฎหมายธนาคาร –– ไทย
ตั๋วแลกเงิน
ธนาคารพาณิชย์ –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: CD376
Copy 2
Available