พระราชอำนาจ องคมนตรี และผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ /

ปิยบุตร แสงกนกกุล, วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, บรรณาธิการ

Main Author: ปิยบุตร แสงกนกกุล
Other Authors: วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2550
Subjects: องคมนตรี
ไทย การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1745 ป619พ 2550
Copy 1
Available

Humanities, Stack

Call Number: JQ1745 ป619พ 2550
Copy 3
Available
Copy 4
Available