การเมืองของไพร่ :

จากวิกฤตของระบอบทักษิณ สู่การก่อรูปของระบอบการเมืองไทยหลังรัฐประหาร 2549 /

พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ; วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, บรรณาธิการ

Main Author: พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
Other Authors: วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : Openbooks, 2550
Subjects: รัฐประหาร -- ไทย
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1745 พ639ก 2550
Copy 1
Available

Social, Stack

Call Number: JQ1745 พ639ก 2550
Copy 9
Available
Copy 10
Checked out Due: 2022-6-1 Recall This

Humanities, Stack

Call Number: JQ1745 พ639ก 2550
Copy 8
Available
Copy 7
Available