รายงานการวิจัยการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะและผลตอบแทนการลงทุนของเครื่องยนต์ชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ก๊าซชีวภาพ จากมูลสุกรเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า =

A study on Comparison Performances and Economic Return of Engines using Biogas from Pig manure as fuel for Electrical Power Generation /

โดย วัฒนา กสิกุล

Main Author: วัฒนา กสิกุล
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2548
Subjects: เครื่องจักรกล -- ระบบเชื้อเพลิง -- การทดสอบ -- วิจัย
เครื่องยนต์ -- ระบบเชื้อเพลิง -- การทดสอบ -- วิจัย
ก๊าซชีวภาพ -- วิจัย
เครื่องยนต์ -- การออกแบบและการสร้าง -- วิจัย
เครื่องยนต์ดีเซล
เครื่องยนต์กังหันแก๊ส
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: TP359.B48 ว398ร 2548
Copy 1
Available