มุมมอง ของใบพัด /

ภาณุมาศ ทองธนากุล

Main Author: ภาณุมาศ ทองธนากุล
Format: SHOT STORIES
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : Thaicoon Book, 2545
Subjects: ความขัดแย้งทางสังคม –– ไทย (ภาคใต้)
ปัญหาสังคม –– ไทย (ภาคใต้)
ไทย (ภาคใต้) –– ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Short Story (2nd Fl.)

Call Number: รส ภ434ม 2545
Copy 2
Available
Copy 1
Available