พระมหากษัตริย์ นักปกครอง นักกฎหมาย /

ธนะชัย ผดุงธิติ

Other Authors: ธนะชัย ผดุงธิติ, รวบรวมและเรียบเรียง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : นิติรัฐ, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– ทัศนะทางการเมือง
ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– ทัศนะทางกฎหมาย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT2532 ธ162พ 2549
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 3
Available

Satit School, Stack

Call Number: 923.1593 ธ162พ 2549
Copy 6
Available
Copy 5
Available
Copy 7
Available