กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (การใช้ชื่อท้องถิ่นแสดงบนฉลากสินค้า เพื่อระบุแหล่งกำเนิดของสินค้า) /

ธนพจน เอกโยคยะ

Main Author: ธนพจน เอกโยคยะ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ทีชชิ่งทอยส์, 2547
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Subjects: เครื่องหมายการค้า –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ทรัพย์สินทางปัญญา –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT1220 ธ151ก 2547
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available