พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย

นวัตกรรมเทิดพระเกียรติ "โครงการแกล้งดิน" 5 ตุลาคม "วันนวัตกรรมแห่งชาตป" /

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
Format: VIDEODISK
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2550
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 พระราชกรณียกิจ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ดินเปรี้ยว
ป่าพรุ
ดิน นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: VCD885
Copy 3
Available
Copy 5
Available
Copy 4
Available
Copy 6
Available
Copy 2
Available