ปูมประวัติศาสตร์มหิดลเพื่อประชาธิปไตย :

ภาคที่ 2 "ประสานประชาชน อุทิศตนเพื่ออุดมการณ์" (14 ตุลาคม 2516 - 6 ตุลาคม 2519)" /

สงวน นิตยารัมภ์พงศ์, บรรณาธิการ

Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ อัลฟ่า มิเล็นเนียม, 2547
Subjects: การเมืองกับการศึกษา -- ไทย -- กรุงเทพฯ
มหาวิทยาลัยมหิดล -- นักศึกษา -- กิจกรรมทางการเมือง
ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงรัตนโกสินทร์, -- 2475-2516
วันมหาวิปโยค
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1745 ป683 2547
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available