สืบสานวัฒนธรรม ชาติพันธุ์-ไท สายใยจิตวิญญาณ ลุ่มน้ำดำ-แดง /

บุญยงค์ เกศเทศ ; ศักดิ์ชาย พูดเพราะ, บรรณาธิการ

Main Author: บุญยงค์ เกศเทศ
Other Authors: ศักดิ์ชาย พูดเพราะ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : หลักพิมพ์, 2546
Subjects: วัฒนธรรม
สังคมและวัฒนธรรม
ชาติพันธุ์วิทยา -- ไทย
กลุ่าติพันธ์ -- ไทย
มานุษวิทยา
ชนกลุ่มน้อย -- ไทย
การแพร่กระจายวัฒนธรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: GN375 บ532ส 2546
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 3
Available