ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO14001:2004 /

ธเรศ ศรีสถิตย์

Main Author: ธเรศ ศรีสถิตย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ไอเอสโอ 14001 –– คู่มือ
การจัดการสิ่งแวดล้อม –– มาตรฐาน –– คู่มือ
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม –– การจัดการ –– มาตรฐาน –– คู่มือ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

SciTech, Thai Stack

Call Number: TS155.7 ธ389ร 2549
Copy 6
Available
Copy 4
Available
Copy 3
Available
Copy 11
Available
Copy 5
Available

Social, Stack

Call Number: TS155.7 ธ389ร 2549
Copy 13
Available

Satit School, Stack

Call Number: 363.735 ธ389ร 2549
Copy 17
Available
Copy 12
Available
Copy 18
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TS155.7 ธ389ร 2549
Copy 16
Available
Copy 15
Available
Copy 14
Available