พระราชกรณียกิจ :

ระหว่างเดือน ตุลาคม 2545 - กันยายน 2546 /

สำนักราชเลขาธิการ

No Cover Image
Corporate Author: สำนักราชเลขาธิการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2548
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559.
พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS586 ร426พ 2543
Copy 1
Available