ผ่าวิกฤตน้ำที่แพรกหนามแดง

โครงการวิจัยรูปแบบการจัดการน้ำในคลองตำบลแพรกหนามแดง อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). สำนักงานภาค
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ม.ป.ท. : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สวก.) สำนักงานภาค,
Subjects: น้ำในการเกษตร –– ไทย –– สมุทรสงคราม –– ปัญหาและข้อพิพาท
ชลประทาน –– การวางแผน –– ไทย –– สมุทรสงคราม
การใช้น้ำ –– ไทย –– สมุทรสงคราม –– ปัญหาและข้อพิพาท
แหล่งน้ำ –– ไทย –– สมุทรสงคราม –– ปัญหาและข้อพิพาท
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: DVD21
Copy 2
Available