กรุงเทพมหานคร :

เมืองสีเทาของเด็กและเยาวชน /

สมพงษ์ จิตระดับ

Main Author: สมพงษ์ จิตระดับ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
Subjects: ปัญหาสังคม ไทย กรุงเทพฯ
เด็ก ภาวะสังคม
เด็ก ไทย กรุงเทพฯ
เด็กในเมือง ไทย กรุงเทพฯ
สังคมวิทยา
กรุงเทพฯ ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HQ792.T35 ส263ก 2550
Copy 2
Available
Copy 5
Available
Copy 6
Available
Copy 7
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available

Satit School, Stack

Call Number: 307.76 ส263ก 2550
Copy 8
Available
Copy 9
Available