คู่มือการสร้างแกนนำเด็กวัยรุ่นตอนต้นเพื่อการป้องกันเอชไอวี/เอดส์ = Early adolescent peer leader development manual foe HIV/AIDS prevention /

วารุณี ฟองแก้ว, บรรณาธิการ

Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: โรคเอดส์ –– การป้องกันและควบคุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Stack

Call Number: WC503.6 ค695 2549
Copy 1
Available
Copy 2
Available