บทสังเคราะห์ :

รายงานวิจัยการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม /

ที่ปรึกษา อนุชาติ พวงสำลี, โสภนา ศรีจำปา ; นักวิจัย, ดวงพร คำนูณวัฒน์...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: ดวงพร คำนูณวัฒน์, โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีส่วนร่วมในภูมิภาคตะวันตก, มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550
Subjects: การสื่อสารระหว่างบุคคล
การสื่อสารในการพัฒนาชนบท -- ไทย
การสื่อสารในการพัฒนาชุมชน -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: P91.5.T5 บ131 2550
Copy 1
Available