การประกวดภาชนะเครื่องปั้นดินเผาสำหรับอาหารไทย ประจำปี พ.ศ.2547 /

จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

No Cover Image
Other Authors: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2547
Subjects: อุตสาหกรรมภาชนะบรรจุอาหาร –– ไทย –– การประกวด
ภาชนะบรรจุอาหาร –– ไทย –– การประกวด
อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา –– ไทย –– การประกวด
เครื่องปั้นดินเผา –– ไทย –– การประกวด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: NK4235 ก469 2547
Copy 1
Available