รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องโครงการการประเมินผลการดำเนินการจัดตั้งองค์กรบริหารจัดการลุ่มน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา เสนอ สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทช.) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล /

โดยคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.ท.], 2545
Subjects: การจัดการลุ่มน้ำ ไทย วิจัย
การใช้น้ำ ไทย วิจัย
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
การจัดการน้ำ วิจัย
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: TD313.T5 ร451
Copy 1
Available