50 ปีวัดไทยพุทธคยา อินเดีย /

สมุทร ถาวรธมฺโม, บรรณาธิการ

Other Authors: พระสุมทร ถาวรธมฺโม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2550
Subjects: พุทธศาสนา –– อินเดีย –– ประวัติ
วัดไทยพุทธคยา –– ประวัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BQ336 ห556 2550
Copy 2
Available
Copy 1
Available